Gizlilik Politikası Arıkan Restaurant Ve Otel İşletmeleri Ticaret Limited Şirketi

1. Bir kullanıcının web sitesi üzerinden yapmış olduğu rezervasyon esnasında vermiş olduğu kişisel bilgiler Arıkan Restaurant ve Otel İşletmleri Ticaret Ltd. Şti. tarafından kullanıcılara ve alt yüklenici firmalarına mümkün olan en iyi hizmeti sağlamak için değerlendirilir, işlenir ve kullanılır. Bu bilgiler, Arıkan Restaurant ve Otel İşletmleri Ticaret Ltd. Şti.  sunucularında saklanır.

Kullanım şekli veya diğer kişisel bilgiler sadece rezervasyon, müşteri hizmetlerini ve satış yaklaşımımızı en iyi hale getirmek için ve geliştirici tedbirlerin yanı sıra pazar araştırması amaçları için kullanılabilir. Bunun dışında Arıkan Restaurant ve Otel İşletmleri Ticaret Ltd. Şti.  web sitesi üzerinden rezervasyon hileli tasarruflara ve kötü niyetli eylemlere karşı korumak için kullanıcı verilerini kullanma hakkı saklıdır.

2. Arıkan Restaurant ve Otel İşletmleri Ticaret Ltd. Şti. müşteri portalındaki kullanıcı davranışını analiz etmek amacıyla analitik ağ hizmetlerini yerine getirecek üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar kullanabilir. Bu amaç için “çerezler” kullanılabileceğini lütfen dikkate alınız. Çerezler, kullanıcının bilgisayarında kaydedilen ve müşteri rezervasyon portalının kullanım şeklini analize yarayan metin dosyalarıdır. Bu analiz için çerezler tarafından oluşturulan kullanım bilgileri Arıkan Restaurant ve Otel İşletmleri Ticaret Ltd. Şti.  sunucusuna aktarılacak ve kullanım şeklinin analizi amacıyla saklanacaktır.

3.Müşteri portalının kullanıcılarından toplanan bilgi türleri (diğerlerinin yanı sıra) şunlardan oluşabilir:

a. Rezervasyon ile ilgili elektronik formlarda yer alan firma isimleri, bireysel isimler, iletişim bilgileri (örneğin sokak adı ve/veya e-posta adresi, posta kutusu, telefon ve faks numaraları) dahil ancak bunlarla sınırlı olmayan her türlü benzeri bilgi;
b. Rezervasyonla ilgili herhangi bir bilgi;
c. Rezervasyon geçmişi;
d. Müşteriler ve temsilcileri tarafından ürün ve hizmetlerimizin arzı ve satışı ile ilgili olarak verilen finansal bilgiler (kredi kartı bilgileri hariç olmak üzere); ve
e. Müşteri hizmetleri talepleri ve iletişimleri.

4. Arıkan Restaurant ve Otel İşletmleri Ticaret Ltd. Şti. müşterinin kişisel verilerinin korunmasına ve özellikle kişisel bilgilerin yetkisiz üçüncü kişilere verilmemesini düzenleyen her türlü hukuki hükümleri gözeteceğini garanti etmektedir. Arıkan Restaurant ve Otel İşletmleri Ticaret Ltd. Şti. kişisel bilgileri, kötüye kullanılması ve yetkisiz üçüncü kişiler tarafından erişimine karşı korumak üzere gerekli gördüğü her türlü makul organizasyonel ve teknik önlemleri alacaktır.

5. Kullanıcı, Türk kanunları ve yönetmelikleri uyarınca, kendisine ait olup Arıkan Restaurant ve Otel İşletmleri Ticaret Ltd. Şti. tarafından saklanan bilgilerden ücretsiz olarak haberdar edilme ve arzu ederse bu bilgilerin düzeltilmesini, engellenmesini ve iptalini talep etme hakkına sahiptir.

6. Ayrıca, müşteri bilgileri ve kişisel olmayan bilgilerin girişi Arıkan Restaurant ve Otel İşletmleri Ticaret Ltd. Şti. kullanıcı ve firmaya hedef odaklı bir şekilde tavsiyede bulunmak imkanı sunar. Arıkan Restaurant ve Otel İşletmleri Ticaret Ltd. Şti. kişisel olmayan bu bilgileri gizli addedecek ve bunları sadece kullanıcı ve firmaya tavsiye vermek üzere kullanacaktır. Bu bilgi üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

7. Arıkan Restaurant ve Otel İşletmleri Ticaret Ltd. Şti. tarafından müşteri portalının bakımı ve diğer işlerine ilişkin olarak görevlendirilmiş hizmet sağlayıcılar ile müşteri ilişkileri kapsamında işleme ile görevli olan bağlı ortaklıklar işbu gizlilik politikası açısından üçüncü kişi olarak nitelendirilmez.

8. Arıkan Restaurant ve Otel İşletmleri Ticaret Ltd. Şti. bu Politikasını, kanun ve yönetmeliklere uygun olarak muhtelif zamanlarda değiştirebilir. Söz konusu değişiklerin – işbu Politika için güncellenmiş yürürlük tarihi ile birlikte burada ilan edilmesi gerekir. Yürürlükteki geçerli Politikadan haberdar olmak adına sizi bu sayfayı düzenli olarak ziyaret etmeye teşvik etmekteyiz. Herhangi bir değişiklik sonrasında müşteri portalını kullanmaya devam etmeniz Politika değişikliklerine onay verdiğiniz anlamına gelecektir.

9. Verilmiş onaylar, ileriye yönelik etki doğurmak üzere, her zaman merhaba@belizi.com.tr  adresine gönderilecek bir e-posta ile kaldırılabilir.

Kullanıcı, müşteri portalı ve sipariş prosedürü kapsamında kişisel bilgilerinin değerlendirilmesine, işlenmesine ve kullanılmasına onay vermiyor veya verdiği onayı kaldırıyorsa, duruma göre talebi veya üyeliği işleme alınmayabilir ve kullanıcı müşteri portalının sunduğu hizmetlerden faydalanamayabilir.

10. Gizliliğe ilişkin sorularınız veya kaygılarınız varsa bize merhaba@belizi.com.tr adresinden e-posta yolu ile ulaşabilirsiniz.